Kiến Thức Cơ Bản Hàng Không

1. Tên khóa học: Kiến thức cơ bản về Hàng không
2. Trình độ đào tạo: Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Thời lượng chương trình: 40 tiết
4. Mục tiêu khóa học: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng; Sau khi được học, người học nắm được một số nội dung cơ bản sau: khái quát về pháp luật hàng không, hệ thống cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trong ngành HKVN; các nội dung Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng không dân dụng, Quản lý hoạt động bay, Khí tượng, An ninh, an toàn hàng không….
5. Đối tượng của khóa học: Cán bộ, nhân viên chưa có kiến thức cơ bản về HKDD
6. Điều kiện tốt nghiệp/ hoàn thành khóa học: Học viên phải đạt 50/100 điểm trở lên cho bài kiểm tra, thu hoạch kết thúc khóa học.
7. Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận sau khóa học: Học viên đạt yêu cầu sẽ do Học viện Hàng không VN cấp chứng nhận.